Afkicken van een verslaving

Volledig afkicken van de drank en drugs, hoe complex het ook lijkt, is mogelijk. Met de goede hulp en ondersteuning blijven velen zich onthouden van verdovende of stimulerende middelen. Echter steeds meer krijgt de verslavingszorg te maken met het feit dat het onlosmakelijk is met de psychiatrie.

Is lachgas drugs?

Drugs is een dynamisch iets. Constant worden er nieuwe stoffen uitgevonden, of combinaties van stoffen, en daardoor lijkt het alsof de hulpverlening achter de feiten aanloopt. Het tegendeel is waar, want drugs is heel goed onder te brengen in categorieën. Het is tekort door de bocht om het enkel te splitsen in ‘peppers en downers’ maar in feite komt het daar wel op neer. Als er weer een nieuwe stof gevonden is, dan kan de hulpverlening snel in kaart krijgen wat voor soort drugs het is. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag; ‘Is lachgas drugs?’, was snel gevonden. De overheid legt de vraag bij de hulpverlening neer, de hulpverlening laat de gebruiker van lachgas vertellen wat het met hem of haar doet, en snel is er een antwoord of het een verdovend middel is of juist een pepmiddel.

DSM 5 is de handleiding bij verslavingszorg

Bij Recovery Mental Healthcare wordt er sterk gewerkt vanuit een basis. Achter een hardnekkige verslaving zit meestal een disorder die omschreven staat in DSM 5, de handleiding voor het stellen van diagnoses. Zelden moet de diagnose tijdens het traject bijgesteld worden, wel is er sprake van een verfijning. Op deze wijze ontstaat er een steeds hechtere band tussen de hulpverlening en de verslaafde, en dat maakt het vaak succesvol. Door tal van kleine stapjes leert de verslaafde beter omgaan met de problematiek, en dat kan eindigen in volledige onthouding van middelen. Echter bij het merendeel is het meer een vallen en opstaan, met als opvallend detail dat de verslaafde van iedere terugval iets leert en alsnog het doel van ‘clean’ blijven bereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *