Waarom kies je voor een erfrechtadvocaat?

U zult niet eerst aan de erfenis denken als uw partner, ouder of andere geliefde overlijdt  In veel families ontstaan er vaak problemen rondom de erfenis. In principe hoeft u zich daar geen zorgen over te maken, omdat de verdeling bij wet is geregeld. Er doen zich vaak problemen voor als een van uw broers of zusters niet heeft kunnen wachten op de verdeling. Het is mogelijk dat er spullen zonder toestemming uit het huis zijn gehaald. Om alle problemen te voorkomen, is het verstandig om een erfrecht advocaat in de arm te nemen.

Wat doet een erfrechtadvocaat?

Wanneer er conflicten ontstaan rondom de nalatenschap, dan zal de erfrechtadvocaat u daarbij helpen. Het maakt daarbij niet uit of er nu wel of geen testament opgesteld is. Hij of zij zal kijken welke juridische bepalingen er gevolgd dienen te worden. Ook zal gekeken worden naar alle mogelijkheden die er zijn. Wanneer je erfgenaam bent, krijgt u toegang tot de bankrekeningen. Dat kan nodig zijn als er nog rekeningen betaald moeten worden. Vaak heeft u daar een verklaring van erfrecht voor nodig. Zo kunt u aantonen dat u over het geld van de overledene mag beschikken.

De nalatenschap

De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner krijgt door de wettelijke verdeling alle goederen van de nalatenschap. Overlijdt de laatste van beide ouders, dan erven de kinderen. Het kunnen ook soms kinderen uit een eerder huwelijk zijn. Laat je bijstaan door een erfrecht advocaat om problemen onderling te voorkomen. Hij of zij kunnen u precies uitleggen waarom en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld.

Het berekenen van de legitieme portie

Wanneer we spreken over een legitieme portie, dan is dat de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen. Wanneer er drie erfgenamen zijn, dan heb je recht op een derde deel van de nalatenschap. Het is ook mogelijk dat je onterfd bent. Op zo’n moment heb je alleen recht op je legitieme portie. Ben je dus met drie erfgenamen, dan heb je in zo’n geval recht op de helft van een derde deel dus een zesde deel.

Voor het berekenen van de hoogte van de legitieme portie moet niet alleen naar het vermogen worden gekeken van de erflater op de dag dat hij of zij overlijdt, maar ook naar alle giften die er tijdens het leven gedaan zijn. Het gaat daarbij om alle giften die er ooit zijn gedaan aan de kinderen en kleinkinderen.

Omdat het bepalen en berekenen van de legitieme portie moeilijk is, is het belangrijk gebruik te maken van een erfrechtadvocaat. Hij of zij kun je dan op een rustige manier uitleggen hoe alles volgens de wet wordt berekend.

Hoe bereken je het kindsdeel als er een ouder overlijdt?

Je kunt in zo’n geval het kindsdeel berekenen door uit te gaan van de helft van de erfenis. De helft is namelijk voor de langstlevende. Het overgebleven bedrag wordt gedeeld door het aantal kinderen en de langstlevende.


Wanneer een gezin bestaat uit man en vrouw en drie kinderen en een van de ouders overlijdt, dan is het belangrijk dat er een testament opgesteld is. Wanneer dat niet het geval is, dan zijn de wettelijke erfgenamen de overgebleven ouder en de drie kinderen. Ieder van hen krijgt nu een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dat het kindsdeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *